Dagmara Jankiewicz

Bobby Burger / Bobby Burger
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:37
-00:33:33
+00:40:17
7700 2446
K30 : 1161
2 2
342 / 386
-00:17:38
+00:36:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii