Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:33
-00:20:46
+00:52:52
6121 2244
K50 : 132
45 / 45
+00:38:33
01:16:27
-00:27:43
+00:46:07
8295 2833
K50 : 88
74 / 79
-00:13:38
+00:31:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii