Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:03
-00:44:07
+00:29:43
5206 4091
M20 : 1037
72 / 126
-00:19:27
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii