Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:29
-00:37:41
+00:36:09
6943 2009
K20 : 646
105 / 126
-00:13:01
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii