Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:39
-00:36:31
+00:37:19
7206 2156
K20 : 696
132 / 152
-00:11:58
+00:36:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii