Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:41
-00:35:29
+00:38:21
7404 2271
K40 : 358
102 / 123
-00:19:58
+00:31:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii