Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:12
-00:39:58
+00:33:52
6355 4678
M30 : 2074
283 / 386
-00:24:03
+00:30:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii