Anna szczepańska

Medicover Runners / Medicover
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:54
-00:45:16
+00:28:34
4799 962
K20 : 297
8 10
37 / 61
-00:25:57
+00:19:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii