Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:37
-00:37:33
+00:36:17
6975 2032
K20 : 655
106 / 126
-00:12:53
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii