Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:36
-00:42:34
+00:31:16
5673 1334
K20 : 422
130 / 204
-00:20:21
+00:23:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii