Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:56
-00:35:14
+00:38:36
7443 2294
K30 : 1099
329 / 386
-00:19:19
+00:34:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii