Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:27
-00:43:43
+00:30:07
5333 4164
M30 : 1849
235 / 386
-00:27:48
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii