Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:24
-00:37:46
+00:36:04
6930 2002
K20 : 641
127 / 152
-00:13:13
+00:34:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii