Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:13
-00:35:09
+00:37:52
6759 2130
K20 : 563
234 / 278
-00:26:28
+00:33:39
01:07:14
-00:36:56
+00:36:54
7115 2110
K20 : 682
224 / 278
-00:24:38
+00:30:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii