Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:58
-00:35:50
+00:33:04
5086 1453
K30 : 646
231 / 300
-00:27:22
+00:30:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii