Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:36:38
+00:37:12
7170 2139
K30 : 1040
294 / 350
-00:21:55
+00:29:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii