Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:25
-00:40:45
+00:33:05
6129 1561
K20 : 490
298 / 403
-00:27:25
+00:31:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii