Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:24
-00:38:46
+00:35:04
6670 1849
K20 : 589
51 / 80
-00:26:13
+00:25:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii