Magdalena kuwałek

Urząd M.St Warszawa
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:26
-00:40:36
+00:38:44
6653 2236
K30 : 1026
1
288 / 327
-00:18:20
+00:31:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii