Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:12
-00:42:58
+00:30:52
5539 1270
K30 : 637
262 / 377
-00:33:28
+00:30:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii