Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:46
-00:40:24
+00:33:26
6237 4621
M50 : 251
7 / 12
-00:14:36
+00:07:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii