Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:12
-00:43:58
+00:29:52
5252 1130
K30 : 575
250 / 377
-00:34:28
+00:29:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii