Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:44
-00:39:26
+00:34:24
6525 1769
K20 : 565
73 / 94
-00:17:15
+00:25:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii