Jacek Jaworski

GRUPA BIEGOWA UM W-wa
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:02:55
-00:40:24
+00:33:14
4760 3351
M40 : 1113
16
206 / 252
-00:25:58
+00:24:26
01:18:47
-00:31:15
+00:48:05
7267 4609
M30 : 1896
27
332 / 341
-00:14:24
+00:41:09
01:02:55
-00:41:15
+00:32:35
6002 4507
M30 : 2004
10
286 / 389
-00:23:11
+00:25:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii