Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:01
-00:35:09
+00:38:41
7456 2301
K30 : 1100
330 / 386
-00:19:14
+00:34:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii