Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:16
-00:37:54
+00:35:56
6895 1982
K20 : 632
50 / 61
-00:18:35
+00:27:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii