Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:51
-00:42:19
+00:31:31
5754 1375
K30 : 687
273 / 377
-00:32:49
+00:31:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii