Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:06
-00:38:42
+00:30:12
4455 1132
K40 : 281
163 / 237
-00:22:58
+00:22:05
01:03:33
-00:40:37
+00:33:13
6171 1581
K30 : 785
243 / 350
-00:25:54
+00:25:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii