Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:05
-00:40:05
+00:33:45
6325 4663
M30 : 2066
282 / 386
-00:24:10
+00:30:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii