Katarzyna Podbielska

PKO BANK POLSKI SA / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:49:38
-00:54:32
+00:19:18
1552 118
K20 : 38
8 3
79 / 403
-00:41:12
+00:18:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii