Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:46
-00:36:24
+00:37:26
7230 2171
K30 : 1056
303 / 356
-00:28:45
+00:28:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii