Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:54
-00:37:28
+00:35:33
6367 4457
M20 : 873
193 / 260
-00:28:45
+00:33:22
01:12:30
-00:31:40
+00:42:10
7915 5332
M20 : 1324
271 / 289
-00:09:29
+00:35:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii