Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:10
-00:37:00
+00:36:50
7104 2104
K20 : 680
230 / 289
-00:14:49
+00:30:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii