Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:43:28
+00:30:22
5401 1203
K20 : 372
75 / 126
-00:18:48
+00:27:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii