Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:02
-00:42:08
+00:31:42
5789 1386
K20 : 441
82 / 126
-00:17:28
+00:28:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii