Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:56
-06:46:47
+00:29:15
172 24
K20 : 5
2 / 4
-00:24:19
+00:01:54
01:02:02
-00:42:08
+00:31:42
5789 1386
K20 : 441
82 / 126
-00:17:28
+00:28:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii