Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:50
-00:43:20
+00:30:30
5440 4218
M30 : 1872
255 / 377
-00:33:50
+00:30:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii