Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:36:55
+00:36:55
7119 2112
K30 : 1024
318 / 386
-00:21:00
+00:33:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii