Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:06
-00:36:04
+00:37:46
7287 2204
K20 : 712
348 / 403
-00:22:44
+00:36:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii