Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:48
-00:35:22
+00:38:28
7427 2284
K20 : 742
136 / 152
-00:10:49
+00:37:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii