Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:09
-00:44:01
+00:29:49
5242 1129
K30 : 574
255 / 404
-00:31:17
+00:21:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii