Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:45
-00:34:25
+00:39:25
7579 2379
K20 : 774
116 / 126
-00:09:45
+00:36:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii