Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:26:46
-00:17:24
+00:56:26
8575 5555
M30 : 2407
385 / 386
-00:01:29
+00:52:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii