Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:54
-00:42:16
+00:31:34
5769 1378
K20 : 437
180 / 278
-00:29:58
+00:25:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii