Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:23
-00:32:47
+00:41:03
7790 2504
K20 : 820
373 / 403
-00:19:27
+00:39:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii