Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:54
-00:39:16
+00:34:34
6568 4772
M20 : 1186
315 / 403
-00:25:56
+00:33:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii