Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:22
-00:40:48
+00:33:02
6120 4564
M30 : 2028
285 / 377
-00:31:18
+00:33:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii