Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:51
-00:40:19
+00:33:31
6262 1631
K30 : 805
247 / 350
-00:25:36
+00:25:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii