Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:44
-00:37:38
+00:35:23
6315 1886
K20 : 502
193 / 236
-00:16:27
+00:27:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii