Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:08
-00:26:02
+00:47:48
8395 2899
K20 : 931
287 / 289
-00:03:51
+00:41:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii