Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:37:22
+00:36:28
7023 2062
K20 : 664
129 / 152
-00:12:49
+00:35:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii